සමෘද්ධිය ජන ඉසුර වන බව පැවසීම වැරදියි - එස්බී

Image caption දිවි නැගුම ව්‍යාපෘතිය සමෘද්ධිය ලෙසින් වෙනස් කිරීම සඳහා පසුගියදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි විය

'ජන ඉසුර' යනු සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත දුප්පත්කම තුරන් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල විනා සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයට වෙනත් නමක් නොවන බව සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්බී දිසානායක පවසයි.

එබැවින් සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය 'ජන ඉසුර' ලෙසින් වෙනස් කළ යුතු යයි අයවැය යෝජනා වලදී ප්‍ර‍කාශ වූ බවට පල වූ මාධ්‍ය වාර්තා සත්‍යයෙන් තොර බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් 2017 වර්ෂය දිළිඳුකමින් නිදහස් කිරීමේ වර්ෂය ලෙස ප්‍ර‍කාශ කර ඇති අතර ඒ අනුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය විසින් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිත දුප්පත් කම තුරන් කිරීමේ වැඩ සටහන 'ජන ඉසුර' ලෙස නම් කළ යුතු යයි යෝජනා වූ බවයි අමාත්‍යවරයා උපුටා දක්වමින් අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

කෙසේ නමුත් මුදල් ඇමැතිවරයාගේ අයවැය කථාවේදී එය නිසි පරිදි සන්නිවේදනය නොවූ බවත් අමාත්‍ය දිසානායක සඳහන් කරයි.

දිවි නැගුම ව්‍යාපෘතිය සමෘද්ධිය ලෙසින් වෙනස් කිරීම සඳහා පසුගියදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බැවින් එය මේ වනවිට නීති කෙටුම් පත් දෙපාර්තමේන්තුවට යවා ඇති බවත් සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ඉදිරියේදී එලෙසම නීත්‍යාකූලව හඳුන්වන බවත් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.