කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලයට 'ලෙගෝ මහාචාර්යවරයෙක්'

ලෙගෝ

ලොව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දරුවන්ගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ නිපදවන ලෙගෝ පදනම විසින් ලබා දෙන අරමුදලක් යොදාගෙන 'ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳ මහාචාර්ය' පදවියක් නිර්මාණය කරන බව බ්‍රිතාන්‍යයේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය නිවේදනය කර තිබේ.

එම පදවිය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය අදයි.

නව පදවිය සඳහා තෝරා ගැනෙන මහාචාර්යවරයාට වසරකට බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 84,000 ක වේතනයක් හිමිවන අතර, ලෙගෝ පදනම විසින් ඒ සඳහා විශ්ව විද්‍යාලයට පවුම් ලක්ෂ විසි පහක අරමුදලක් ලබා දෙනු ලැබ තිබේ.

Image copyright Getty Images

අධ්‍යාපනයේදී ක්‍රීඩාව සහ ක්‍රීඩා කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම නව ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳ මහාචාර්ය පදවියේ වගකීමයි.

විශ්ව විද්‍යාලය තුළ ක්‍රීඩා පිළිබඳ පර්යේෂණ මධ්‍යස්තානයක් පිහිටුවීම පිණිස ලෙගෝ පදනම තවත් පවුම් ලක්ෂ 15 ක මුදලක්ද සපයයි.

"ගැටළු විසඳීම, කණ්ඩායමක් ලෙසින් ක්‍රියාකිරීම සහ ආත්ම විශ්වාසය වැනි විසි එක් වැනි සියවසට අවශ්‍ය කරන හැකියාවන්" දරුවන්ට ලබාදීමේ අරමුණින් පර්යේෂණ පැවැත්වීම පිණිස ඒ අරමුදල යොදාගන්නා බව කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය පවසයි.