"සයිටම් අනුමැතියට මුල් වුනේ සිසුන්ගේ දුකයි"

අමාත්‍ය එස්බී දිසානායක

මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතනයක් ලෙස ගැසට් කරනු ලැබුවේ වෛද්‍ය උපාධියක් ලබාගැනීම සඳහා දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 'විඳින දස දුක' දුටු නිසා බව සමාජ සේවා අමාත්‍ය එස්බී දිසානායක පවසයි.

සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ උපාධිය පිළිගත යුතු බවට අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව කියා සිටියේ, තමා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය පදවිය දැරූ සමයේ එයට අනුමැතිය දීම පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරමිනි.

"උපාධි කඩේ, උපාධි කඩේ කිවුවට මම නැවතත් කියන්න කැමතියි සයිටම් විශ්ව විද්‍යාලයට වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෝ බඳවා ගන්නේ වැඩ තුනයි සම්මාන දෙකක් තියන දරුවෝ," ඔහු පැවසීය.

කෙසේ නමුත් ඇතැම් දුෂ්කර පළාත්වලින් උසස් පෙළ විභාගයෙන් සාමාන්‍ය සාමාර්ථ තුනක් ලබාගත් ශිෂ්‍යයන් පවා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට වරම් ලබා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

"ඒ අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ, කළුතර, ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලින් A තුන තියන වෛද්‍ය සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයකට රජයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළුවීමට නොහැකි වෙලා තියනවා."

එසේ උසස් අන්දමින් උසස් පෙළ සමත්වුවත් වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළුවීමේ වරම් නොලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටින බවත් අමාත්‍ය එස්බී දිසානායක වැඩිදුරටත් පැවසීය.