'වහල්කමට විකිණෙන' අප්‍රිකානු සංක්‍රමණිකයෝ

Reports of African migrants being bought and sold mark a new low in the crisis

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

යුරෝපයට ළඟාවීම පිණිස ලිබියාවේ රැඳී සිටින අප්‍රිකානු සංක්‍රමණිකයන් "වහල් වෙළඳපොලේ" විකුණා දැමෙන බව වාර්තා වී ඇතැයි IOM සංක්‍රමණිකයන් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය පවසයි.

සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සහ මිනිස් ජාවාරම්කරුවන් විසින් පැහැරගනු ලැබ "නූතන වහල් මෙහෙයේ" යෙදැවෙන එම සංක්‍රමණිකයන්ගේ වේදනාබර අත්දැකීම් තමන්ට අසන්නට ලැබුණ බවත් එම සංවිධානය පවසයි.

පැහැරගනු ලැබූ පුද්ගලයන් නගරවලට හෝ රථ ගාලකට රැගෙන ගොස් වහල් හිමියන්ට විකුණා දමන බව ඔවුන් IOM සංවිධානයට පවසා තිබේ.

ඉන් අනතුරුව තාවකාලික සිරකඳවුරුවල තමන් රඳවා ගන්නා හිමිකරුවන් තමන් බලහත්කාර වහල් මෙහෙයේ යොදවන බව ඔවුහු පවසති.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

නිවාසවල තීන්ත ගෑම වැනි විශේෂ හැකියාවන් සහිත සංක්‍රමණිකයන් "වහල් වෙළඳපොලේදී" ඉහල මිලකට අලෙවි වී තිබේ.

සිය පවුලේ සාමාජිකයන්ට දුරකතනයෙන් අමතා කප්පම් මුදල් ඉල්ලා සිටින මෙන් ඒ අතරින් සමහරුන්ට බල කෙරී තිබෙන අතර, ඇතැමුන්ට පහරදුන් බවත්, ලිංගික දූෂණයට ලක් වූ බවත් ඔවුහු පවසති.

ඇතැමුන් ඝාතනය කළ අවස්ථා පිළිබඳවත් වාර්තා වී තිබෙන බව සංක්‍රමණිකයන් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය වැඩිදුරටත් පවසයි.