ක්ලෝයි එයිලින්ග්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඡායාරූප​ ගැනීමකට ගිය නිරූපිකාව 'විකිණීමේ' තැතක්

පවුම් 230,000 ට (රුපියල් මිලියන 46ක් පමණ) අන්තර්ජාලය හරහා ඇයව අලෙවි කිරීමට සැරසුණු කල්ලිය ඇගේ නියෝජිතයාගෙන් කප්පමක් ද ඉල්ලා තිබිණි.

"ලිංගික කටයුතු සඳහා මැදපෙරදිග කෙනෙකුට විකුණුවා" යැයි ක්ලෝයි වෙත දන්වා ඇති බව ඇයගේ නීතිඥයා පැවසීය.