දුවකට දිරිය දෙන පියෙකුගේ දරු පෙම
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දුවට දිරි දෙන්න පච්චයක් ගැසූ පියෙක්

  • 2017 අගෝස්තු 22

මෙය දැකීමෙන් තමන්ගේ හිසේ සවිකොට ඇත්තේ කුමන ආකාරයේ දෙයක්දැයි සිය දියණියට වටහාගත හැකි බව ඔහු පවසයි.

දියණියට තමන්ගේ සහයෝගය පළකිරීම අවශ්‍ය වූ බව ගැරත් කියා සිටී.

වයස අවුරුදු 10ක් වන බ්‍රයර් උපතින්ම ගෝල්ඩන්හර් සහලක්ෂණය නම්වූ දුර්ලභ රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙන්නීය.

වැඩිදුර තොරතුරු : දුවකට දිරිය දෙන පියෙකුගේ දරු පෙම