බෝම්බ ඉව කිරීමට අකමැති 'CIA ලුලූ'

Image copyright CIA

නමින් 'ලුලූ' වන ඇය CIA රහස් ඔත්තු සේවයට බඳවාගත් අලුත්ම සාමාජිකාවයි. ඇගේ ප්‍රධාන රාජකාරිය බවට පත්වන්නේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ඉව කිරීමයි.

සති ගණනක පුහුණුවට සහභාගී වූ නමුත් ඇය පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වුනාය. එක්සත් ජනපදයේ CIA රහස් ඔත්තු සේවයේ රැකියාවට ඇය වැඩි කැමැත්තක් නොදක්වන්නීය.

විභාගය අසමත් බැවින් ලුලූ පන්ති කාමරයෙන් නෙරපා දැමුණි.

ලුලූ මින් ඉදිරියට CIA රහස් ඔත්තු සේවයේ K-9 බලකායට අයත් නොවන්නේ මන්දැයි විස්තර කරමින් ඔවුන්ගේ ට්විටර් ගිණුමේ පැහැදිලි කර තිබුණි.

Image copyright CIA

මේ සුනඛ බලකායට සති 10ක පුහුණුවක් ලැබේ. ඉන් අනතුරුව ඔවුනට පුපුරන ද්‍රව්‍ය 19000ක එකිනෙකට වෙනස් වූ ගන්ධයන් හඳුනා ගත හැකි විය යුතුය.

මේ සඳහා පැවැත්වෙන්නේ පරීක්ෂණ 10ක් පමණි.

විභාගයෙන් සමත් වූ සුනඛයන් රාජකාරියට වාර්තා කළ යුතුය. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් යොදවනු ලබන්නේ එක්සත් ජනපදයේ වාහන සහ ගොඩනැගිලි තුළ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ඇත්දැයි සොයා බැලීමට ය.

හදිසි අවස්ථාවන් හි මෙම බලකාය පොලිසියට, පාසලට සහ රජයේ අනෙකුත් ආයතනවලට ද සිය සහයෝගය ලබා දෙයි.

ඇතැම් විට තම රාජකාරිය ඉටු කිරීම සඳහා ඔවුනට විදේශගත වීමට ද සිදුවනු ඇත.

Image copyright CIA

CIA රහස් ඔත්තු සේවයේ "ඉව අල්ලන බලකායට" අලුතින් එක්වන සාමාජිකයන් සතියකට පැය 60ක් තම රාජකාරියේ නිරත විය යුතුය.

රාජකාරියෙන් බැහැරව සිටින කාලය ඇතුළත පවා හදිසි කැඳවීමක් සිදුකළහොත් ඔවුන් සේවයට වාර්තා කළ යුතු වෙයි.

ලුලූ ට මේ පුහුණුව අභියෝගයක් විය.

Image copyright CIA

නමුත් බොහෝ දෙනා ඇය පිළිබඳව අදහස් පළකරන්නට පටන්ගත් බැවින් ලුලූ සමාජ ජාලා තුළ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් බවට පත් වුනාය.

කෙසේ නමුත් ඇය රැකබලා ගැනීමට හැරී නැමැත්තා ඉදිරිපත් වීම නිසා ඇය දැන් සතුටින් ජීවත් වන්නීය. CIA පුහුණුවේදී පවා ලුලූ සිටියේ හැරීගේ භාරයේ ය.