අපි යහපාලනය ඉදිරියට ගෙනයනවා - බැඳුම්කර කොමිසම වෙත පැමිණි අගමැති
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අපි යහපාලනය ඉදිරියට ගෙනයනවා - බැඳුම්කර කොමිසම වෙත පැමිණි අගමැති

බැඳුම්කර කොමිසම ඉදිරියේ සාක්ෂි දීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ.

වැඩි විස්තර: අගමැති රනිල් බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ පැවසුවේ මොනවාද?