ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වයලීනය තුරුල් කරගත් දරුවා

යුද්ධයේ අවසාන අදියරේදී ගැටුම්වලින් පලා ආ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සාමාන්‍ය ජනතාව අතර සිටි වයලීනය තුරුල් කරගත් දරුවා සොයා බීබීසී සංදේශයේ ප්‍රියත් ලියනගේ කිලිනොච්චියට ගිය චාරිකාවේ සටහන, වයලීනය තුරුල් කරගත් දරුවා තුන්වැනි අදියරෙන්.ජීවන අරගලයේ වෙහෙස නිවන සංගීතය.