ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලෙස්ටර්ගෙන් ගිලිහුණු වුල්ෆ් දුටු ලංකාව

‘විලේජ් ඉන් ද ජන්ගල්' (Village in the Jungle) කෘතියේ ලෙනාඩ් වුල්ෆ් නැමැති ඉංග්‍රීසි ජාතිකයාට ගෝචර කරගත හැකි වූ ‘දේශීය අනන්‍යතාවය' සිනමා රූපී ව්‍යායාමයකදී ලෙස්ටර් පීරිසුන් අතින් අවාසනාවන්ත ලෙස ගිලිහී යන්නේ දේශීය අනන්‍යතාවය පිළිබඳව ඔහු තුල තිබූ ඌනතාවයටත් වඩා තිර රචනයේ පැවති දුර්වලතාවයන් හේතුවෙන්.

Image copyright Getty

‘ගම්පෙරළිය' සිනමා කෘතියේදී ග්‍රාමීය වැඩවසම් පන්තියේ බිඳවැටීම හා නව දේශීය වාණිජ පන්තියක නැගීම පිලිබඳව පුළුල් අවකාශයක පවතින දේශපාලන අරුත ලෙස්ටර් මැනෙවින් ග්‍රහණය කර ගන්නේ රෙජී සිරිවර්ධනයන්ගේ තියුණු සමාජ දැක්ම හා ප්‍රභල තිර රචනය උපකාරයෙන්.

‘දෙලොවක් අතර', ‘නිධානය', ‘අහසින් පොලොවට' වැනි තමා අයත් පන්තිමය වටපිටාව මනා ලෙස සිනමාරූපීයව ග්‍රහණය කර ගන්නා ලෙස්ටර් පීරිසුන් 'බැද්දේගම' කෘතියේ බැද්දේ අතරමං වන්නේ ඔහුගේ දේශීය අනන්‍යතාවයේ ඌනතාවයක් මෙන්ම දුර්වල තිර රචනය හේතුවෙන්.

ප්‍රකටව ප්‍රසිද්ධියේ කිසි දිනෙක කතාබහට ලක් නොවූවද අපිලිවලින් අතපත ගෑ ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් තුල පවතින ඌනතාවයක් මෙවර ඉර පානෙන් රැස් දෝතක විවරණයට ලක්වේ.