බීබීසී වෙබ් අඩවි සඳහා සබැඳි යොමු තෝරාගන්නේ කෙසේද

බීබීසීය, එහි වෙබ් අඩවි මෙන්ම බාහිර වෙබ් අඩවි සමගද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධවෙයි. අසන්නාගේ රුචියට ගෝචරවන එමෙන් එකිනෙකට බද්ධවන වෙබ් අඩවිවල අන්තර්ගතය කර්තෘමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් අනුකූලවන්නේනම් අපි එම වෙබ් අඩවි තෝරාගන්නෙමු.

ඒවා තෝරාගන්නා පදනමට පහත සඳහන් කරුණුද ඇතුලත් වේ.

  • ප්‍රධාන කතාවට අදාල තවත් තොරතුරු ඇති නිසා හෝ වෙනත් ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර ඇති නිසා
  • පසුබිම් තොරතුරු ඇතුලත්වන නිසා
  • විනෝදාත්මක හෝ සතුටුදායක අගයක් අත්කරදෙන නිසා
  • වඩාත් දැනුවත් විවේචනයක් කෙරෙන නිසා

මුදලට හෝ සේවාවකට හෝ එසේ නැත්නම් එවැන්නක් සලකා හෝ බීබීසීය බාහිර වෙබ් අඩවි හා සම්බන්ධ නොවේ. අපි වෙබ් අඩවි හා සම්බන්ධවන්නේ හුදෙක් කර්තෘමය කාරණා සලකා පමණි. එම තොරතුරු නොමිලයේ ලබා ගත හැකි නමුත් සමහරවිට ඒ සඳහා ලියාපදිංචිවන ලෙසට ඉල්ලා සිටීමට ඉඩ ඇත.

බාහිරව කෙරෙන ඉල්ලීම් හෝ ඉදිරිපත්කිරීම් බීබීසීය බාරගන්නේ නැත. කර්තෘමය කාරණාවලට අනුකූලතාවයක් දක්වන වෙබ් අඩවි පමණක් තෝරාගෙන ඒවා බීබීසීය මගින් ඇගයීමට ලක්කරනු ලැබේ.

Click here for further information in english.