බෙදා ගැනීම පිළිබඳව

'මෙය බෙදා ගන්න' යනු කුමක්ද?

බීබීසී ජංගම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු දෑ විද්‍යුත් තැපෑල හරහා හෝ සමාජ වෙබ් ජාල හරහා ඔබේ මිතුරන් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමට 'මෙය බෙදා ගන්න' භාවිත කළ හැකියි.

ඊමේල් මාර්ගයෙන් 'බෙදා ගැනීම' යනු කුමක්ද?

ඔබේ දුරකතනයේ ඇති විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම මාර්ගයෙන්, ඔබේ මිතුරන් සමඟ බීබීසී ජංගම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු දෑ හුවමාරු කර ගැනීමට 'බෙදා ගැනීම' භාවිත කළ හැකියි.

එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?

බීබීසී ජංගම වෙබ් අඩවියේ පිටුවක් ඔබේ මිතුරෙකු සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පිටුවේ පහළ 'බෙදා ගැනීම' ලෙස සඳහන් ස්ථානය අසල ඇති 'ඊමේල්' සංකේතය ඔබන්න. එවිට ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම විවෘත වන අතර ඔබේ මිතුරාගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය තෝරා ඔබේ පණිවුඩයක් ද සමඟ බීබීසී පිටුව යැවිය හැකියි.

මගේ දුරකතනයේ එය ක්‍රියා නොකරන්නේ ඇයි?

ඊමේල් මාර්ගයෙන් පුවතක් බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඊට පෙර ඔබේ දුරකතනයට විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමක් හෙවත් ඊමේල් ගිණුමක් ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. එය ලබා ගන්නා ආකාරය ඔබට අපැහැදිලි නම් ඔබේ ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදකයා ලබා දී ඇති ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කර බලන්න.

ඊමේල් හරහා බීබීසී පුවතක් යැවීමට වැය වන මුදල කොපමණද?

ඊමේල් මාර්ගයෙන් පුවතක් බෙදා ගැනීම සඳහා බීබීසීය කිසිදු මුදලක් අය නොකරයි. නමුත් ඒ සඳහා ඔබ පාවිච්චි කරන දත්ත ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් ඔබේ දුරකථන සේවා සපයන්නා යම් මුදලක් අය කළ හැකිය. ඒ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා ඔබේ දුරකථන සේවා සපයන්නා අමතන්න.

බීබීසී ය මා පිලිබඳ කිසියම් තොරතුරක් ගබඩා කර ගන්නේ ද?

නැත. බීබීසී පුවත මිතුරකුට යැවීම සඳහා ඔබ යොදා ගන්නේ ඔබේම විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම වන හෙයින් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු හෝ ඒ සමඟ යවන පණිවුඩය අපට දැනගත නොහැකියි. වැඩිදුර විස්තර සඳහා බීබීසී යේ රහස්‍යතා සහ කුකීස් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය (Privacy & Cookies Policy) කියවා බලන්න.

ෆේස්බුක්, ට්විටර් හෝ සමාජ වෙබ් ජාල හරහා 'බෙදා ගැනීම' යනු කුමක්ද?

බීබීසී ජංගම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු දෑ ෆේස්බුක්, ට්විටර් හෝ වෙනත් සමාජ වෙබ් ජාල හරහා ඔබේ මිතුරන් අතර හුවමාරු කර ගැනීමට 'බෙදා ගැනීම' අවස්තාව සලසයි.

එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?

බීබීසී ජංගම වෙබ් අඩවියේ පිටුවක් ඔබේ මිතුරෙකුට යැවීමට අවශ්‍ය නම් පිටුවේ පහළ 'මෙය බෙදා ගන්න' ලෙස සඳහන් ස්ථානය අසල ඇති 'Facebook' හෝ 'Twitter' සංකේතය ඔබන්න. එවිට ෆේස්බුක්, ට්විටර් හෝ ඔබ තෝරා ගත් වෙනත් සමාජ වෙබ් ජාලාවට ඇතුළු වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අන්තර් ජාල පිටුවට ඔබ යොමු කරවනු ඇත. ඔබේ පණිවුඩයක් ද සමඟ බීබීසී පිටුව යැවීමටද අවස්ථාව තිබේ. Twitter හෝ g+ හරහා හුවමාරු කර ගන්නේ නම් බීබීසී පිටුවේ රූපයක්ද ඒ සමඟ යැවෙනු ඇත.

ඔබ යවනු ලබන බීබීසී පිටුව ඔබේ ෆේස්බුක් හෝ ට්විටර් ගිණුමේ සටහන් වනු ඇති.

මගේ සමාජ වෙබ් ජාල ගිණුමට ඇතුළු වීමට භාවිත කරන රහස්‍ය වචනය සහ අංකය බීබීසීයට ලබා දිය යුතුද?

නැත. 'Facebook' හෝ 'Twitter' සංකේතය එබීමෙන් පසු ෆේස්බුක්, ට්විටර් හෝ ඔබ තෝරා ගත් වෙනත් සමාජ වෙබ් ජාලාවට ඇතුළු වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අන්තර් ජාල පිටුවට ඔබ යොමු කරවන අතර බීබීසී ජංගම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබ ඉවත් වෙයි. එබැවින් ඔබේ රහස්‍ය වචනය සහ අංකය කිසිදු අවස්තාවක බීබීසීයට හෙළි නොවෙයි.

රහස්‍ය වචනය සහ අංකය යෙදීමකින් තොරව සෘජුවම මගේ සමාජ වෙබ් ජාල ගිණුම තුළට මා යොමු කරවන්නේ ඇයි?

ඇතැම් ජංගම දුරකථන තුළ ඔබේ රහස්‍ය වචනය සහ අංකය ගබඩා වන බැවින් හැම විටම ඒවා සටහන් කල යුතු වන්නේ නැත.

බීබීසී ය මගේ කිසිදු තොරතුරක් ගබඩා කර ගන්නේ ද?

නැත. බීබීසී පුවත මිතුරකුට යැවීම සඳහා ඔබ යොදා ගන්නේ ඔබේම සමාජ වෙබ් ජාලා ගිණුම වන හෙයින් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු හෝ ඒ සමඟ යවන පණිවුඩය අපට දැනගත නොහැකියි. වැඩිදුර විස්තර සඳහා බීබීසී යේ රහස්‍යතා සහ කුකීස් ප්‍රතිපත්තිය (Privacy & Cookies Policy) කියවා බලන්න.