ජංගම දුරකථන වල හඬ පට සහ වීඩියෝ දර්ශණ පිළිබඳව නිතර අසන ප්‍රශ්න.

ජංගම දුරකථන වල හඬ පට සහ වීඩියෝ දර්ශණ පිළිබඳව නිතර අසන ප්‍රශ්න:

ජංගම දුරකතනයකින් හඬ සහ වීඩියෝ (AV) සවන් දෙන්නේ හෝ නරඹන්නේ කෙසේද?

බීබීසීයේ වීඩියෝවක් නැරඹීමට හෝ හඬ පටයකට සවන් දීමට ඔබට ඒ හා සැසඳෙන ජංගම දුරකතනයක් තිබිය යුතුයි. GPRS හෝ EDGE හරහා අන්තර්ජාල දත්ත හුවමාරු වීම සඳහා එහි සිම් කාඩ් පත ද (SIM card) සජීවී විය යුතුය. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබේ සේවා සපයන්නා අමතන්න.

BBCSinhala.com වෙතින් මට බා ගත හැක්කේ කුමන වර්ගයේ හඬ පට සහ වීඩියෝ දර්ශනද ?

අපගේ ජංගම අඩවි හරහා 3gp, mp4 සහ mp3 අපි ඔබට ලබා දෙන්නෙමු.

නැරඹීමට හෝ සවන් දීමට කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

හඬ පට හෝ වීඩියෝ දර්ශන වෙනුවෙන් බීබීසීය කිසිදු මුදලක් අය නොකරයි. නමුත් ඒ සඳහා ඔබ පාවිච්චි කරන දත්ත ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් ඔබේ දුරකථන සේවා සපයන්නා යම් මුදලක් අය කළ හැකිය. ඒ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා ඔබේ දුරකථන සේවා සපයන්නා අමතන්න.

ඔබේ ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ බීබීසීය සතු හඬ පටයකට සවන් දීමේදී හෝ වීඩියෝවක් නැරඹීමේදී සිදුවන අන්තර්ජාල දත්ත හුවමාරුව වෙනුවෙන් ඔබට වැය වන මුදල සම්බන්ධයෙන් බීබීසීය කිසිදු වගකීමක් දරනු නොලැබේ.

නැරඹීමට හෝ සවන් දීමට වැය වන මුදල සීමා කර ගත හැක්කේ කෙසේද?

වීඩියෝ දර්ශණ බා ගැනීමේදී වැය වන මුදල සීමා කර ගත හැකි විධි ක්‍රම කිහිපයක් පවතී:

- ඔබේ පරිගණකයෙන් අන්තරජාලයට පිවිසෙන්න : ජංගම අඩවියේ අන්තර්ගත වීඩියෝ පට සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ පරිගණකයේ වෙබ් අඩවියේද පවතී.

- දත්ත ගොනුවක් ලබා ගන්න: මාසික හෝ දෛනික ගාස්තුවකට යටත්ව සීමාවක් පනවන ලද අන්තර්ජාල දත්ත ගොනුවක් ලබා ගැනීම තුළින් ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන විට සහ වීඩියෝ දර්ශණ බා ගන්නා විට වැය වන මුදල සීමා කර ගත හැකියි.