ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සෙලිග්මාන් ගේ වැද්දෝ

'පොතකින් පිටුවක්' කියවන භාෂා පරිවර්තකයකු වන චන්ද්‍ර ශ්‍රී රණසිංහ බෞද්ධ විශ්ව කෝෂයේ හිටපු සහකාර කතෘවරයෙක්. ඔහු සිත් ගත් පොත සී.ජී. සෙලිග්මාන් ගේ විශිෂ්ට පර්යේෂණය 'වැද්දෝ.'