ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බිඳුණු පිළිම පිටුපස සැඟවුණු සටහන්

මඩකලපුව නගර මධ්‍යයේ , යුද සමයේ පවා සුරක්ෂිතව තිබු වසර ගණනාවක් පැරණි පිළිම හතරක් පසුගියදා විනාශ කර දැමුනා. ඉන්දීය නිදහස් සටනේ නායක මහාත්මා ගාන්ධි , බාල දක්‍ෂ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ බේඩන් පවල්, හින්දු පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමී ස්වාමි විපුලානන්දන් සහ පුලවර්මනි පෙරියතම්බිපිල්ලේ කවියාගේ ප්‍රතිමායි, එසේ කඩා බිඳ දමා තිබුනේ. මේ ජන නායකන්ගෙන් ඉටුවූ සේවාව පිළිබඳ මතකය සමාජයෙන් ගිලිහී යමින් තිබෙන්නේද?