ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 8

නිරායාශයෙන් ගිරි මුදුනට ළගාවූ ගාන්ධර්වයා - මහාචාර්ය මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා