ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආණ්ඩුව හිරවෙලා - හර්ෂ ද සිල්වා

ආණ්ඩුව මුහුනදී තිබෙන මුල්‍ය අර්බුදය විසඳා ගැනීම සදහා කිරිපිටි සඳහා බදු අය කරන්නට පටන් ගෙන ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කියා සිටි.

ගෑස් මිල ඉහල යාමට හේතුව රුපියල අවප්‍රමාණ වීම බවත් මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙනවා.

මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා ආණ්ඩුව අපනයනය වැඩි කල යුතු නමුත් එසේ නොවන බවයි ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කියා සිටින්නේ.