ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'නිෂ්පාදකයා රැක ගැනීමට පිටි මිල වැඩිකලා'

දේශීය නිෂ්පාදකයා රැක ගැනීම පිණිස කිරිපිටි මිල වැඩිකළ බව සමූපකාර සහ අභ්‍යන්තර වෙළඳ ක‍ටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු බීබීසී සංදේශයට පැවසීය.

ලෝක වෙළඳපොලේ ඛනිජ තෙල් මිල ඉහල ගිය හොත් තෙල් මිලද ඉහල දැමීමට සිදුවනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.