ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බ්‍රිතාන්‍ය පළාත් පාලන මැතිවරණය

පළාත් පාලන මැති වරණයේදී බ්‍රිතාන්‍ය කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය පරාජය වුනේ ඇයි? විමසුමක්