ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සංහිඳියා කොමිසමේ නිර්දේශ අංග සම්පුර්ණයි

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් පත්කරන ලද උගත් පාඩම් සහ සංහිඳියා කොමිසමේ නිර්දේශ අංග සම්පුර්ණ, යථාර්ථවාදී සහ සාධනීය ඒවා බව පවසන ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මහ ලේකම් ඩිවු ගුණසේකර අමාත්‍යවරයා, එම නිර්දේශවලට තම පක්ෂයේ සම්පුර්ණ සහයෝගය පළ කරමින් පක්ෂයේ ප්‍රතිචාරය ආණ්ඩුවට ලබාදුන් බව බීබීසී සංදේශයට ප්‍රකාශ කළේය.