ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

විකාශන අයිතිය CSN නාලිකාවට පැවරුවේ 'නීත්‍යානුකූලව'

සීඑස්එන් (CSN) නාලිකාවට ක්‍රිකට් විකාශන අයිතිය පැවරීම සඳහා කිසිදු දේශපාලන බලපෑමක් එල්ල නොවූ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති උපාලි ධර්මදාස බීබීසී සංදේශයට පැවසීය.

ඉදිරි වසර තුන සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් විකාශන අයිතිය ලබාදෙන ලද සීඑස්එන් නාලිකාව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුතුන්ට අයත් වූවක් බවද ඔහු පිළිගත්තේය.