ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලයිබීරියාවේ හිටපු ජනාධිපති චාල්ස් ටේලර්ට වසර පණහක සිර දඬුවමක්