ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මම තවමත් සිරකරුවෙක් - සරත් ෆොන්සේකා

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ තමන් බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් කළත් කිසිදු දේශපාලන අයිතිවාසිකමක් අහිමි තමා තවමත් සිරකරුවෙකු බව හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා බීබීසී සංදේශයට පැවසීය.