ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මනුෂ්‍යත්වය ලබන්නට ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් වීම අනිවාර්යද?

බංග්ලාදේශයේ මහා ආන්දෝලනයක් ඇති කළ නව සිනමා නිර්මාණය.

"මනුෂ්‍යත්වය ලබන්නට ස්ත්‍රීයක් හෝ පුරුෂයෙක් වීම අනිවාර්යද?" "Common Gender” චිත්‍රපටය පිලිබඳ විමසුමක්.