ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සුළගේ පාවී

ගී මිණි ආර

ගේය පද - කරුණාරත්න අබේසේකර

සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

ගායනය - මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි