ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බුද්ධගයා ප්‍රහාරයට විරෝධය

ඉන්දියාවේ බුද්ධගයාවට එල්ල වූ ප්‍රහාරයට විරෝධය පළ කිරීමට කොළඹ සහ බැංකොක් නගර වලදී භික්ෂුන් වහන්සේලා පෙළපාලි ගියහ.