ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආර්ටික් කලාපයේ සිදු කිරීමට නියමිත තෙල් ගවේෂණ කැනීම් වලට විරෝධය

ආර්ටික් කලාපයේ සිදු කිරීමට නියමිත තෙල් ගවේෂණ කැනීම් වලට විරෝධය පෑම සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයේ කාන්තාවන් හය දෙනෙක් බටහිර යුරෝපයේ උසම ගොඩනැගිල්ල වන සාර්ඩ් ‘Shard’ ගොඩනැගිල්ලේ මුදුනට ලඟා වෙමින් සිටිති. ග්‍රීන් පීස් ‘Greenpeace’සංවිධානයේ පරිසර වේදීන් වන එම කාන්තාවන් ලන්ඩනයේ පිහිටි මීටර් 310 උසැති සාර්ඩ් ‘Shard’ ගොඩනැගිල්ල තෝරා ගත්තේ ආර්ටික් කලාපයේ වූ රුසියාවේ සහ ඇලස්කාවේ කෙරෙන මේ තෙල් ගවේෂණයේ නියමුවා වන ෂෙල් ‘Shell’ තෙල් සමාගමේ මුලස්ථානය අසල එය පිහිටා තිබීම නිසයි.