ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යුද හමුදා ප්‍රහාරයට විරෝධය පල කිරීමේ සත්‍යග්‍රහය

වැලිවේරිය ජනතා උද්ඝෝෂණයට එල්ලවූ යුද හමුදා ප්‍රහාරයට විරෝධය පළකරමින් ආගමික සහ බහු ජන සංවිධාන සහභාගි වූ සත්‍යග්‍රහයක් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණ.

දේශපාලන පක්ෂවල සහ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ ද එයට එක් වී සිටියහ.