ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ක්‍රීඩික රංගනයක

ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ක්‍රීඩික නොවක් ජොකොවිච් (Novak Djokovic) කැනඩාවේ මොන්ට්‍රියල් නුවර දී ක්‍රීඩා ලෝලීන් රංගන ඉරියව්වලින් පිනවන ආකාරයි මේ. රොජර්ස් කුසලාන (Rogers Cup) තරගාවලියේ දී සර්බියානු ජාතික නොවක් ජොකොවිච් (Novak Djokovic), ඔස්ට්‍රියානු ජාතික ෆ්ලොරිඅන් මායර් (Florian Mayer) පරදවා ලකුණු 6-2 , 6-1 වශයෙන් ජය අත් කර ගැනීමෙන් පසුවයි ඔහු මේ රංගනයේ යෙදුනේ.