ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

‘සකුරාජිමා’අළුවලින් ‘කගෂිමා’නගරය වැසී යයි

ඊයේ ඉරිදා දකුණු ජපානයේ ‘කගෂිමා’ නගරයේ ගිණි කන්දක් පුපුරා යාමේදී විසිර ගිය අළුවලින් නගරය වැසී ගොස් තිබුණි.

‘සකුරාජිමා’ ගිණි කන්ද පුපුරා ගිය අවස්ථාවේ ඉන් නැගුන අළු කිලෝමීටර් පහක් තරම් උස විහිද ගිය බවයි වාර්තා වන්නේ.

‘කගෂිමා’ නගරයේ ගොඩනැගිලි සහ රථ වාහන ඝන අළු තට්ටුවකින් වැසී ඇති ආකාරය ජපානයෙන් ලැබෙන වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප වලින් පෙන්නුම් කෙරෙයි.

සුළඟත් සමඟ අළු මිශ්‍ර වීම නිසා නගරයේ වැසියන්ට හුස්ම ගැනීමේ දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දීමට ද සිදු වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

‘කගෂිමා’ගිනි කඳු එකොළහකින් වට වූ නගරයකි.

‘කගෂිමා’ නගරවාසීන් ගිනි කඳු පිපිරීම් සහ ඒවායින් විසිරෙන අළු සමඟ ජීවත් වීමේ ඉතිහාසයක් සහිත ජනතාවකි.

එවැනි අත් දැකීමක් සහිත නමුත් ,ඊයේ ඉරිදා හිටි හැටියේ ම ‘කගෂිමා’ නගරයට ඉහළ අහස අඳුරු කරමින් ‘සකුරාජිමා’ ගිණි කන්ද පුපුරා ගිය අවස්ථාවේ නගරවාසීන් විශ්මයට පත් වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.