ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සුරිච් රතු එලි නීතියේ වෙනසක්

ගණිකා වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් ස්විට්සර්ලන්තයේ, සුරිච් නගර බලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලබන අලුත් රෙගුලාසි අනුව ලිංගික සේවය ලබා ගැනීමේ ගනු දෙනු මහමගදී ඇති කර ගැනීම අද පටන් තහනම් කර තිබේ.

ඒ වෙනුවට ගණිකාවන් සහ ඔවුන්ගේ ගනු දෙනු කරුවන්ගෙන් සුරිච් නගර බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නගර කේන්ද්‍රයෙන් පිටත පිහිටි කලාපයක දී අදාළ ගිවිසුම් වලට එළඹෙන ලෙසයි.

ඒ සඳහා විශේෂ ලිංගික කුටි පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ නව වැඩ පිළිවෙල යටතේ නගර ශෝභිනියන් නිශාචර බලපතක් මෙන් ම සෞඛ්‍යය රක්‍ෂණ සහතිකයක් ද ලබා ගත යුතුයි.

කාම වෘත්තීන්හි නිරත වෙන්නන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරිච් නගරය සන්සුන් සහ සාමකාමී තත්වයකට ගෙන ඒම සඳහා ඉහත කී පියවර ගත් බවයි නගර බලධාරීන් පවසන්නේ.

මේ අලුත් දැඩි රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කෙරුනොත්, ගනුදෙනු කරුවන් ලිංගික සේවා පහසුකම් සපයන්නන්ගෙන් ඈත් වීමට ඉඩකඩ ඇති බවට විවේචකයෝ සැක මතු කරති.

ස්විට්සර්ලන්තයේ ගණිකා වෘත්තීය වසර හැටක පමණ කාලයක් නීතිමය අනුමැතිය ලද්දකි.