ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කටු චිකිත්සාවෙන් සුවය ලබන කිඹුල් රෝගියෙක්

පිට කොන්දේ ආබාධයකින් පෙළෙන ඇලි කිඹුලකු කටු චිකිත්සා ප්‍රතිකාර මගින් සුවපත් කිරීමේ උත්සාහයක් බ්‍රසීලයෙන් වාර්තා වෙයි.

“බිනෝ”නම් ඇලි කිඹුලා පිට මැද ලොකු ගෙඩියකින් සහ කුදයකින් පීඩා විඳින බවයි වාර්තා වන්නේ.

“බිනෝ” ඇලි කිඹුලාට පහසුවෙන් එහා මෙහා යාමට උදව් වීමට සහ කිඹුලා විඳින වේදනාව සමහන් කිරීමට පශු වෛද්‍යවරු සතියකට වරක් කටු චිකිත්සා ප්‍රතිකාරය ලබා දෙති.

පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්වාසය වන්නේ කටු චිකිත්සාවෙන් කිඹුලා සුවයක් ලබන බවයි.