ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උතුරේ තීරණාත්මක පළාත් සභා මැතිවරණයක් -දයාන් ජයතිලක

ප්‍රකට දේශපාලන විචාරකයෙක් මෙන් ම මුල් ම උතුරු පළාත් සභාවේ ඇමතිවරයෙක් වූ දයාන් ජයතිලක සංදේශය හා සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේ මෙම පළාත් සභාවේ අනාගත බලපෑම තීරණය

කිරීමෙහි ලා දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ ආණ්ඩුව අතර ඇතිවෙන ගනුදෙනු තීරණාත්මක ලෙස බලපාන බවයි.