ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'රනිල් ඉවත් වීමට සුදානම්' -තිස්ස අත්තනායක

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහා විශ්වසනීයත්වය පළ කරන නායකයෙකුට ඉදිරියේ දී පක්ෂ නායකත්වය භාර දීමට තමා සුදානම් බව නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇතැ’යි එහි මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක පැවසුවේය.

පක්ෂයේ ඉදිරි ගමන පිලිබඳ තීරණ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ සතිය තුළ දී කරු ජයසුරිය සහ සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව ගනු ඇතැ’යි ද මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක තවදුරටත් කියා සිටියේය.