ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය පහතට - මහා බැංකු නියෝජ්‍ය අධිපති

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාණිජ බැංකු පොලී අනුපාත පාලනය කරන මහ බැංකු තීරක පොලී අනුපාතය සියයට දශම පහකින් අඩු කොට තිබේ.

මෙහි අරමුණ වන්නේ ජනතාව ලබා ගන්නා ණය ප්‍රමාණය වැඩිකොට රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමයි.

මහ බැංකුව පොලී අනුපාතය අඩු කිරීමට තීරණයක් කළේ උද්ධමනය වැඩිවනු ඇතයි අනතුරු අඟවමින් එසේ නොකරන ලෙසට පසුගිය විසි හය වැනිදා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල දුන් උපදෙස් නොතකායි.

මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය පහත වැටී ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති තීරණය නිවැරදි බවත්.