ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කොචින් දෙසින් ලංකාවට ආ ජව්සෙන් වැදි නැටුම

නාඩගම් කලාව පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ රැක ගෙන ධීවර ප්‍රජාවක් වෙසෙන මීගමු දුව සැලකෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකික කතෝලික ජන නාට්‍යයෙහි තිඹිරි ගෙය වශයෙන්.

කිතු උපත උත්කර්ෂයට නංවන රජතුන් කට්ටුව නත්තල් නාට්‍ය, උන් වහන්සේගේ දුක් ගාවිනා සහ කුරුස ප්‍රාප්තිය පිළිබිඹු කෙරෙන පාස්කු නාට්‍යය, පාස්කුවේ ම ගැයෙන පසන් සහ ලතෝනි ගී, වාසප්පු නාට්‍ය ඇතුළු කිතුනු සංස්කෘතිකාංග බොහෝමයක් අදත් කරලියට නැංවෙන්නේ මීගමු දූවේ කලා කාමී ප්‍රජාව ගේ මහත් කැපවීම හේතුවෙන්.

අනාගතය පිලිබඳ බිය පළ කරන තරුණ පිරිස් ධීවර රැකියාව මෙන්ම ප්‍රදේශයත් අතහැර යාම සමගම අනතුරේ වැටී ඇති සුවිශේෂ රංගයක් අනාගත පරපුරට දායාද කිරීමට වීරිය දරන නාඩගම් වේදීන් පිරිසක් සොයා එල්මෝ ප්‍රනාන්දු මීගමු දූවට ගිය ගමනක නාද සටහන.