ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මාධ්‍යවේදිනියන්ගේ 'ගමන් බලපත් අත් අඩංගුවේ'

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ පැය හයකට අධික කාලයක් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව මුදා හරිනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර ජන මාධ්‍යවේදීන්ගේ සම්මේලනයේ දෙදෙනකුගේ විදේශ ගමන් බලපත් ආගමන සහ විගමන නිලධාරීන් භාරයේ තබා ගෙන ඇති බව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය පවසයි.

ආසියානු ශාන්තිකර කලාපීය අධ්‍යක්ෂිකා ජැකලීන් පාර්ක් සහ පර්යේෂිකා ජෙනී වර්දින්ටන් බදාදා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ, නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ වැඩ මුළුවකට සහභාගී වෙමින් සිටියදී.

එම අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙලා දකින නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය කියා සිටින්නේ, මාධ්‍ය වේදිනියන් දෙදෙනා තම වැඩ මුළුව පැවැත්වෙන ස්ථානයට පැමිණ සිටියේ ඊට සහභාගී වෙමින් සිටින මාධ්‍යවේදීන් මුණ ගැසීමට බවයි.

නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන ලේකම් කුමාර් අලගියවන්න ඔවුන් අඩංගුවට ගැනීම සංදේශයට කළ විස්තරයට සවන් දෙන්න.