ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කැටපතින් එලිය ලබන නුවරක්

අඳුරු රියුකන් (Rjukan) නෝර්වීජියානු නගර කේන්ද්‍රය දැන් හිරු එළියෙන් නැහැවෙන්නට පටන් ගෙන ඇත.

එහෙත් එය සිදු වන්නේ ස්වාභාවික සූර්යාලෝකයෙන් නොව, නගර කේන්ද්‍රයට ඉහළින් පිහිටි කන්දක සවි කරනු ලැබ තිබෙන යොදා කන්නාඩි තුනක ආධාරයෙන්.

රියුකන් නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ, ගැඹුරු නිම්නයකයි.

කඳු වළල්ලක් මැද පිහිටීම නිසා ශීත සෘතුවේ මාස හයක් ම දවල් කාලයේදීවත් රියුකන් පුරවැසියන්ට හිරු එලිය දක්නට නොලැබෙන තත්ත්වයකුයි තිබුනේ.

කන්නාඩි යොදා ගැනීම මගින් නගරය ආලෝකමත් කළ යුතුය යන්න අවුරුදු සියයක් තරම් පැරණි අදහසකි.

එහෙත් ඊට අවශ්‍ය තාක්‍ෂණය සම්පාදනය කර ගත හැකි වුණේ, 2003 වසරේදීයි.

නගරයට හිරු එලිය වැඩමවීම වෙනුවෙන් මහා උත්සවයක් සංවිධානය කර ඇති අතර, බලාපොරොත්තු විරහිත මට්ටමේ ආලෝක ධාරාවන් පතිතව ඇස්වලට සිදු විය හැකි හානි වළක්වා ගැනීමේ ආරක්ෂක ක්‍රියා මාර්ගයක් වශයෙන් පාසල් සිසුන්ට අව් කන්නාඩි සැපයීමට ද නගර බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.