ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දිල්ලියේ කල්ලි දුෂණයෙන් වසරකට පසු

ඉකුත් වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ 16 වැනිදා, ඉන්දියාවේ දිල්ලි අගනුවර බස් රියක් තුල දී විසි තුන් හැවිරිදි කාන්තාවක් කල්ලි ගැසී කළ දුෂණයකට ගොදුරු වුනාය.

මේ ප්‍රහාරය සමග රට පුරා මතු වූ කෝපය නිසා ලිංගික ප්‍රචණ්ඩතාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීති පනවන්නට රජයට බල කැරුණි.

දුෂණයෙන් පීඩාවට පත් කාන්තාවන්ට බරපතල සමාජ කොන්වීමකට පමණක් නොවේ, පීඩිතයන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමට අසමත් වන නීති පද්ධතියකට හා යල් පිනූ හා හිංසාකාරී වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලටත් මුහුණ පාන්නට සිදුවී තිබියදී යි ජෝඇනා ජොලි මේ වාර්තාව ගෙන එන්නේ.