ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිරියානු විප්ලවය 'කොල්ල කෑම' ගැන බියක්

තම විප්ලවය අල් කයිඩා සංවිධානයට සම්බන්ධ විදේශීය සටන් කාමීන් විසින් පැහැර ගනු ලබතැයි සිරියානු විපක්ෂ ක්‍රියාධාරීන් බීබීසීය හමුවේ බිය පළ කොට තිබේ.

බටහිර යුරෝපයෙන් පැමිණි විශාල පිරිසක්ද ඇතුළුව ලොව නන් දෙස ජිහාඩ්වාදීහු දහස් ගණනින් මේ වසරේ සිරියාවට ඇදී ආහ.

බීබීසී වාර්තා කාර රිචඩ් ගල්පින් සිරියාවට මායිම් වූ දකුණු දිග තුර්කියට ගියේ ජිහාඩ්වාදීන් කිහිප දෙනකු මුණ ගැසීමට.