ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අදට වැඩිය හෙට හොඳයි

ජගත් ජනමතය විමසා වින්/ගැලප් ජාත්‍යන්තරය (Win/Gallup International) විසින් පවත්වන ලද මුල් පෙළේ සමීක්ෂණයකට අනුව ලෝක ජනගහනයෙන් හතරෙන් පංගුවක් ම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය දකින්නේ මිහි මත සාමයට තර්ජනයක් ලෙසින්.

සෑම වර්ෂාවසානයක ම මත විචාරණයක් පවත්වන මෙම ආයතනය රටවල් හැට පහක හැට හත් දහසකට ආසන්න ජනකායක් වෙත ප්‍රශ්න යොමු කොට තිබේ.

ගත ව යන 2013 ට වඩා 2014 සුබ පල දායී වනු ඇතැයි විමසුමට ලක් වූ අඩකට වැඩි පිරිසක් කියද්දී දේශපාලනයේ යෙදෙන බහුතරයක් කාන්තාවන් වේ නම් ලෝකය වඩා යහපත් තැනක් වනු ඇති බවයි තුනෙන් පංගුවකට වඩා කියා ඇත්තේ.