ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නව නායකත්වය යටතේ කතෝලික සභාවේ 2014

ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ තමන් හඳුනා ගැනීමට වඩාත් කැමති රෝමයේ නව රදගුරු ලෙසින්.

පදවිය බාර ගැනීමෙන් මාස නවයක් ඇතුලත දී ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශාල බලපෑමක් ඇති කිරීමට සමත් වූහ.

උන්වහන්සේ වතිකානය තුළ සංශෝධන ගෙන ඒමේ අපේක්ෂාවෙන් පූර්ණ වැඩසටහනක් ද දියත් කොට තිබේ.

ඉදිරි වසරවල දී කුමන වෙනස්කම් අපට බලාපොරොත්තු විය හැකි හැකිද? රෝමයේ සිට ඩේවිඩ් විලී ගෙන එන වාර්තාවක්.