ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

එස් පී අන්තොනිමුත්තු

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර නියෝජිතයන් පහලොස් දෙනකුට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සාකච්ඡා සඳහාසහභාගී වීමට තෝරාගෙන තිබෙන බවයි ධීවර අමාත්‍යංශ උපදේශක සහ ඉන්දු ලංකා ධීවර සමිති සම්මේලනයේ ශ්‍රී ලංකා කැදවුම් කරු එස් පී අන්තොනිමුත්තු සන්දේශයට ප්‍රකාශ කළේ.