ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සත්ව සිරුරේ වැඩෙන මිනිස් අවයව

Image caption ක්ලෝනීකරණය කළ ඌරන් යොදා කෙරෙන පරීක්ෂණ

තව වසර කිහිපයක් ඇවෑමෙන් මිනිස් අවයව නිෂ්පාදනය වන කර්මාන්තශාලා පිහිටු වීමේ සිහිනයක අද විද්‍යාඥයෝ ජීවත් වෙති.

ජපාන විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් මේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීම සඳහා පියවරක් ඉදිරියට තබා තිබේ.

ක්ලෝනීකරණය කළ ඌරන්ගේ සිරුරු තුළ මිනිස් අවයව වැඩෙන්නට සැලැස්වීම ඔවුන්ගේ පර්යේෂණවල අවසාන ඉලක්කය යි.

තමන්ට බද්ධ කර ගත යුතු අවයව වෙළඳ පොළෙන් ලබා ගත හැකි දවස වැඩි ඈතක නොවන බවයි ජපාන විද්‍යාඥයන්ගේ විශ්වාසය වී තිබෙන්නේ.

හඬ පටයට සවන් දෙන්න.