ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආදරය තහනම් ගරිල්ලා සෙබලියෝ

Image caption ප්‍රේමයට වැට බැඳි සෙබලියෝ

කුර්දි ජනතාව වෙනම රාජ්‍යයක් සඳහා සටන් වැදී සිටින්නේ දශක තුනකට අධික කාලයක් තිස්සේ.

මේ සටනේ ඉදිරියෙන් සිටින PKK ගරිල්ලා සංවිධානයේ හමුදාවෙන් සියයට හතළිහක් ම කාන්තාවන්.

මේ ගරිල්ලා සෙබළියන්ට ආදර සබඳතා තහනම්.

ඔවුන්ගේ ජීවිතය සහ නිදහස් සටන පිළිබඳව දිග හැරෙන වාර්තාවක හඬ පටයට සවන් දෙන්න.