ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සෞදි රජය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ සෞදි අරාබි රජය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබිණි.