ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිරි පිටි හිඟය වලක්වන්න පියවර ගන්නවා

කිරි පිටි මිල වැඩි කිරීමට සමාගම් කරන ඉල්ලීමට අනුමැතිය පළ කිරීමට ප්‍රථම අධ්‍යයනයක් කළ යුතු බව පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිපුණ ඒකනායක බීබීසී සංදේශයට ඒ බව කියා සිටියේ, ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි පිටි හිඟයට හේතුව ජාත්‍යන්තර නිෂ්පාදන මිල ඉහල යාම බවට මිල්ග්‍රෝ සමාගමේ නේවාසික කළමනාකරු ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු කරන ප්‍රකාශය පිළිබඳව විමසූ අවස්ථාවේදී.

කිරි පිටි හිඟය වැළැක්වීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත් බවට ආණ්ඩුවට එල්ල වන චෝදනාවද නිපුණ ඒකනායක ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

කිරි පිටි වලට ඇති එකම විකල්පය වන දියර කිරිද රටේ සියලුම ප්‍රධාන නගරවල ජීවත්වන ජනතාවට සැපයීමේ ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙළක්‌ ක්‍රියාත්මක නොවීම ජනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක්.