ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිරි පිටි මිල වැඩි කිරීමට ප්‍රථම 'අධ්‍යයනයක්'

කිරි පිටි මිල වැඩි කිරීමට සමාගම් කරන ඉල්ලීමට අනුමැතිය පළ කිරීමට ප්‍රථම අධ්‍යයනයක් කළ යුතු බව පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිපුණ ඒකනායක බීබීසී සංදේශයට ඒ බව කියා සිටියේ, ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි පිටි හිඟයට හේතුව ජාත්‍යන්තර නිෂ්පාදන මිල ඉහල යාම බවට මිල්ග්‍රෝ සමාගමේ නේවාසික කළමනාකරු ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු කරන ප්‍රකාශය පිළිබඳව විමසූ අවස්ථාවේදී.