ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මහ බැංකු ප්‍රහාරයට වසර දහ අටයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ගොඩනැගිල්ලට එල්ටීටීඊ ප්‍රහාරය එල්ල වී දහ අට වසරක් ගත වීම නිමිත්තෙන් ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අය අනුස්මරණය කිරීම සඳහා උත්සවයක් පැවැත්විණි.

මිය ගිය අයගේ ඥාතීන් සහ ප්‍රහාරයෙන් ආබාධිත වූවන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අනුස්මරණ උත්සවය සංවිධානය කරනු ලැබ තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසිනි.

මහ බැංකු ගොඩනැගිල්ල අසල උත්සවය පැවැත්වෙමින් තිබියදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා විශාල පිරිසක් සමඟ එම ස්ථානයට පැමිණ තිබේ.

මෙම පිරිස උත්සවයේ ඉදිරිපිටට පැමිණීම නිසා උත්සවයේ ප්‍රධානත්වය ලබා සිටි, ආබාධිත වූවන් සහ මිය ගිය අයගේ ඥාතීන්ට සිදු වූයේ පසු පසට යාමටයි.

දේශපාලනඥයන් සහ ඔවුන්ගේ හිතවතුන් මේ ආකාරයට උත්සවයේ ප්‍රධානත්වය ගැනීම පිළිබඳව, ප්‍රහාරයෙන් ආබාධිත වූවන් සහ මිය ගිය අයගේ ඥාතීන්ගෙන් අප්‍රසාදය පළ විය.

1996 දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට එල්ල වූ මරාගෙන මැරෙන එල්ටීටීඊ ප්‍රහාරය නිසා අනූ එක් දෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර එක් දහස් දෙසීයකට පමණ තුවාල සිදු විය.

හඬ පටයට සවන් දෙන්න.