ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පිළිකා සටනින් ජය ගත් ස්වර්ණා

සම්මාන පූජිත සිනමාවේදිනී ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි පියයුරු පිළිකාවකට එරෙහි ව සටන් වැද ජය ගත් නිළියක්.